mini-mondo.eu

mini mondo art agency

The Concept

 mini mondo
MINI MONDO to koncept tworzony przez Kamdi Sosnowską i Magdę Niezgodę
Projekt jest próbą przeniesienia światów realnych i wyimaginowanych przestrzeni do skali mini i zamknięcia ich w boxach.
Bawiąc się formą i kontekstami autorki łączą doświadczenia projektowania wnętrz z bliską im abstrakcją. Prace są bardzo różnorodne. 
Od minimalistycznych, przez stylizacje z minionych epok, do eklektycznych lub w estetyce kiczu. Niektóre przypominają dadaistyczną zabawę przedmiotami, które zmieniają tu skalę i przypisaną im funkcję. Kolejne boxy pokazują interakcje wnętrz z dziełami sztuki będącymi często pojawiającym się elementem.
Autorkom zależy na przekazaniu różnych emocji i estetyk w swoich mini światach.

MINI MONDO is a concept created by Kamdi Sosnowska and Magda Niezgoda.
Mini Mondo is an attempt to transfer fragments of reality and imaginary decor to a mini scale and close it in a box.
While playing with form and context the autors combine their interior design knowledge and experience with the abstract. Their works are very diverse. From minimalistic through past and present design styles to the eclectic and in the kitch estetic. Some of their works remind us of the dadaistic approach to objects which in this case are in a different scale and have a different function. They also show the interaction of interior with art objects which are very often to be found in their boxes. The autors intent is to convey different estetic in their mini worlds.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


4 + = dziesięć